Beboer orientering vedr. Corona Virus

12-03-2020

GENERELT:

Det er vigtigt, at du som beboer ikke tager direkte kontakt til personaler, hverken på viceværtkontorer eller ude i områderne, samt følger de nedennævnte retningslinjer.

BEBOERKONTAKT TIL AB´S VICEVÆRTER OG HÅNDVÆRKER AFDELING:

  1. Alle vicevært kontorer holdes lukket fra idag den 12/3-2020 og minimum i 14 dage fra dags dato. Al beboerkontakt skal udelukkende ske via telefon og mailkorrespondance. Viceværten må kun kontaktes telefonisk og via mailkorrespondance, for at undgå en unødig smitte risiko. Vicevært tlf. nr. og mailadresse kan ses på Ab´s hjemmeside abodense.dk under fanebladet ”Varmemestre”
  2. Udelukkende akutte og uopsættelige opgaver såsom vandskader, rørbrud, manglende strøm og brand vil blive afhjulpet i lejemål og beboeren må ikke være tilstede ved vicevært/håndværkeres arbejder i lejemålet for at undgå en unødig smitte risiko. Der skal forud aftales med vicevært/håndværkere for adgang til lejemålet. Umiddelbart efter afhjælpningsarbejdet vil din lejemålsnøgle blive lagt retur i din postkasse.
  3. Ved fraflytningssyn skal fraflytter forud for synet, lægge lejemåls nøgler i viceværtens postkasse og fraflytter må ikke være tilstede i forbindelse med fraflytningssynet.
  4. Ved indflytningssyn må lejer ikke være tilstede i lejemålet og lejers evt. fejl- og mangelliste skal lægges synlig på køkkenbordet til viceværtens håndtering. Der skal forud aftales med viceværten for adgang til lejemålet. Umiddelbart efter indflytningssynet vil din lejemålsnøgle blive lagt retur i din postkasse.
  5. Der skal  generelt holdes en høj håndhygiejne og personaler må ikke kontaktes hverken på viceværtkontor eller i områderne.

AB´S ADMINISTRATION:

  1. Administrationen holder lukket for al beboerkontakt og der er udelukkende og kun mulighed for at træffe adm telefonisk og via mail korrespondance, for at undgå en unødig smitte risiko.

            Foreløbig er kontoret lukket fra dags dato og i de kommende 14 dage.

  1. Administration kan derfor kun kontaktes på tlf 6612 4201 mandag-torsdag mellem kl 9-13 og via mail på ab@abodense.dk
  2. Teknisk afdeling kan kontaktes på teknik@abodense.dk

YDERLIGERE INFORMATION:

Det er vigtigt at du som beboer følger myndighedernes informationer om den aktuelle coronavirus/covid-19 situation, som kan ses og følges på politiets hjemmeside https://politi.dk/corona Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.

Arbejdernes Boligforening støtter op om statsminister Mette Frederiksen´s udmeldinger og AB håber på at vi alle tager samfundsansvar og følger myndighedernes vejledninger.

MØDEAKTIVITET:

Alle planlagte og aftalte møder er fra dags dato og minimum 14 dage frem aflyst

Med venlig hilsen

Arbejdernes Boligforening Odense

 

 

Statsministeriets udmelding den 11/3-2020 om akutte tiltag:

01
Elever og studerende sendes hjem.
Elever og studerende på alle offentlige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser sendes hurtigst muligt og senest fredag hjem. Private uddannelsesinstitutioner opfordres til at gøre det samme. Foreløbig to uger fra fredag den 13. marts 2020.

02
Biblioteker og fritidstilbud lukker
Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende lukker nu. Private tilbud af samme karakter opfordres til at gøre det samme. Foreløbig to uger fra fredag den 13. marts 2020. Udbydere af public service er undtaget hvad angår nyhedsformidling og beredskab.

03
Offentligt ansatte, der ikke har kritiske funktioner, hjemsendes
Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag den 13. marts 2020 og foreløbigt to uger frem. De skal for så vidt muligt arbejde hjemmefra. Alle offentligt ansatte får løn. Kritiske funktioner er blandt andet personale i sundhedssektoren, ældre- og plejesektoren, politiet, beredskab.

04
Alle ansatte i private virksomheder opfordres til at blive hjemme
Alle på det private arbejdsmarked opfordres til at arbejde hjemmefra, afspadsere eller holde ferie.

05
Skoler og dagtilbud lukker
Alle skoler og dagtilbud lukkes fra mandag den 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger. Kommunerne etablerer nødpasning.

06
Begræns brug af offentlig transport
Vi skal begrænse anvendelsen af den kollektive trafik.

07
Besøg på hospitaler og plejehjem ophører
Besøg på plejehjem og hospitaler bør begrænses med øjeblikkelig virkning.

08
Hastelovgivning på vej
Regeringen fremsætter hastelovgivning, der giver mulighed for at gennemtvinge særligt nødvendige foranstaltninger - eksempelvis lukning af skoler og daginstitutioner.

09
Forsamlinger for over 100 forbydes
Når hastelovgivningen er vedtaget, forbydes indendørs forsamlinger på over 100 personer.

10
Nye rejsevejledninger
Udenrigsministeriet skærper sine rejsevejledninger.

11
Mulighed for tvangsundersøgelser
Regeringen undersøger muligheder for restriktioner ved indrejse i Danmark. Det betyder blandt andet muligheden for at tvinge mennesker til en sundhedsundersøgelse ved ankomst til landet eller tvungen karantæne, hvis nogen er ankommet fra røde områder.