Arbejdernes Boligforening Odense

Historie

Arbejdernes Boligforening (AB) blev stiftet i 1916 og er dermed Danmarks fjerdeældste boligorganisation - og den ældste i Odense.
Siden begyndelsen har vi stået for at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere boliger. Vi administrerer i dag
ca. 2.500 boliger.  Udbuddet dækker etageejendomme, rækkehuse, gårdhavehuse, ældreboliger, seniorbofællesskaber, ungdomsboliger
og almindelige familieboliger. Afdelingerne vedligeholdes løbende, så vi til stadighed kan opfylde lejernes behov. Der er i flere
afdelinger mulighed for individuel renovering af køkken og badeværelse - mod en individuel stigning i huslejen.

Som beboer har du ret til at lave stort set alle slags forbedringer inde i boligen. Arbejdet skal anmeldes til os, inden du går i gang,
og du kan få økonomisk godtgørelse efter gældende regler, når du flytter.

Den enkelte afdeling af AB er en selvstændig økonomisk enhed. På afdelingsmøderne har alle lejere gennem et veludviklet
beboerdemokrati direkte indflydelse på nærmiljøet og afdelingens drift. Hver afdeling vælger en afdelingsbestyrelse til at varetage
beboernes interesser.

Boligforeningens øverste myndighed er et beboervalgt repræsentantskab. De træffer beslutninger om byggepolitik, grundkøb,
nybyggeri mv. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på syv medlemmer. Bestyrelsen står for den overordnede ledelse
af boligorganisationen.

Yderligere oplysning om priser, regler, vedtægter kan findes under de enkelte afdelinger.

Bestyrelsen