Boligforeningen Grønløkken

Historie

Boligforeningen Grønløkken blev stiftet i 1943 med det formål at opføre, vedligeholde, udleje, modernisere og administrere boligbyggeri opført med offentlig støtte.

I 1943 var behovet helt grundlæggende: Tag over hovedet og rimelige boligforhold i en urolig og usikker tid. Siden er der sket meget. Det moderne menneske af i dag har overskud til, og forventning om boliger med kvalitet, og kommunerne ønsker at stille gode boligalternativer til rådighed som en uundværlig del af kommunens udvikling. Hvis de lokale virksomheder skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, skal der være gode og varierede boligtilbud i nærheden. Boligforeningen Grønløkken er nu kommunens største boligforening med  650 boliger fordelt på 15 afdelinger i Kerteminde, Dalby, Langeskov, Marslev og Birkende. Boligerne er bygget fra 1944 til 2008, og de bliver løbende moderniseret.

Hos Boligforeningen Grønløkken finder du således en bred vifte af boliger, fra 1-vær. til 5-vær. i etageboliger, fritliggende huse, række- og kædehuse samt seniorbofællesskaber. Her er boliger til alle - unge under uddannelse, enlige, familer med og uden børn samt seniorer. Boligerne er centralt placeret i forhold til Odense, Nyborg og motorvejen.

Bestyrelsen

   Mølleløkken Hovbanken Egeparken - Skovalleen - Bøgeparken Smedkrogen