Udlejningsregler

Familieboliger

For at kunne søge bolig skal man være optaget på ventelisten eller oprykningslisten. Det koster kr. 150,00 at stå på venteliste - gebyret dækker ventelistegrbyr i 12 måneder. For at komme på oprykningslisten, skal man bo i en af Boligforeningens boliger (min. 1 år).

Førsteret til en ledig bolig, har medlemmer på oprykningslisten = nuværende beboere i AB.
Herefter
kommer medlemmer på ventelisten = medlemmer der ikke er bolighavende i AB.
Inden for de enkelte grupper er det medlemmet med det laveste nummer, som får tilbuddet.

Vigtigt:

Man skal selv henvende sig til Arbejdernes Boligforening for at komme på venteliste - enten pr. telefon, pr. mail – eller ved personlig
henvendelse på Boligforeningens kontor i åbningstiden. 

Tildeling af boliger

  • Enlige kan søge 1, 2 samt 3 rums boliger op til 90m2
  • Ægtepar og samlevende kan søge 2,3 samt 4 rums boliger under 90 m2.
  • Enlige og par med et eller flere hjemmeboende børn kan søge alle større boliger. 
  • Hvis du på søgetidspunktet har boet i  en bolig i foreningen i mindst 1 år, kan du altid få en bolig af samme størrelse,
    selv om antallet af personer er ændret.

Såfremt ingen opfylder betingelserne, udlejes til laveste medlemsnummer.

NB: Pr. 1. januar 2008 har vi fået dispensation fra udlejningsreglerne, så enlige sidestilles med par ved tildeling af boliger op til 90 m2.
Det vil sige, at enlige kan søge boliger op til 90 m2.

Ungdomsboliger

Hvis du er ung og under uddannelse, kan du søge ungdomsbolig uden at være medlem af boligforeningen: www.studiebolig-odense.dk